Kanalizační potrubí a tvarovky z korugovaného PE Sn4, Sn8, SN12, Sn12 ECOPAL